Balaton Sound-Adatvédelmi és promóciós feltételek

Adatvédelmi és promóciós feltételek – „Válaszd a Redmi Note 12 Sorozat okostelefonjainak egyikét, regisztrálj, és nyerj Heineken Balaton Sound jegyeket!”

 

 1. A promóció elnevezése, szervezője

 A promóció elnevezése: „Válaszd a Redmi Note 12 Sorozat okostelefonjainak egyikét, regisztrálj, és nyerj Heineken Balaton Sound jegyeket!” (a továbbiakban: „Promóció”).
A Promóció Szervezője és Lebonyolítója: Newdoor Communications Kft., székhely: 1044 Budapest, Ady Endre utca 23., adószám: 23576445-2-41, cégjegyzékszám: 01 09 972165 (a továbbiakban: “Szervező” és “Lebonyolító”).

  

 1. Promóció időtartama és nyertesek kiválasztása

 A Promóció 2023. június 5. reggel 8 óra 00 perctől, 2023. június 25. 23 óra 59 percig , visszavonásig, vagy a készlet erejéig tart.

Regisztrációs időszak: 2023. június 5. – 2023. június 25.

 

Sorsolás:

Napi jegyek sorsolása: 14 alkalommal hétköznaponként, 2023. június 13. – 2023. június 26.

14:00

Fődíj sorsolás: 2023. június 26., 14:00

 

A Szervező a Játék időtartama alatt a fent meghatározott napokon, naponta 1 nyertest, illetve a promóció végén a fődíjat háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében sorsolja ki, mely sorsolásról jegyzőkönyv készül.

Amennyiben valamelyik napi nyertes bármilyen okból nem veszi át a nyereményt vagy nem történik meg a kapcsolatfelvétel  a promóció időszaka alatt az általa megadott adatok alapján, akkor pótnyertest értesít a fődíj sorsolásával egyidejűleg. A napi nyerteseknek 2 nap áll rendelkezésre a visszajelzésre, de legkésőbb az utolsó napi sorsolás napja.

Amennyiben a fődíj nyertese nem veszi át a nyereményt vagy nem történik meg a kapcsolatfelvétel a promóció időszaka alatt az általa megadott adatok alapján, akkor pótnyertest értesítünk. A fődíj nyertesnek 1 nap áll rendelkezésre a visszajelzésre, de legkésőbb 2023. június 27-e.

 A Szervező és a Lebonyolító a Promóció időtartamát és a nyeremény kézbesítésének időpontját jogosult egyoldalúan módosítani (beleértve annak a fenti zárónap előtti befejezését is).

  

 1. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek

 A promócióban és a sorsolásokon azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik a Redmi Note 12 Sorozat okostelefonjainak egyikét* vásárolják meg a promócióban részt vevő partnerek egyikénél a promóció időtartama alatt, és érvényesen regisztrálnak a https://xiaomiofficial.hu/promociok/balaton-sound oldal regisztrációs felületén. Minden fentiekben meghatározott Redmi Note 12 Sorozat okostelefont vásárló 1db (egy) nevezéssel indul a promócióban, amennyiben az általuk feltöltött adatok érvényesnek minősülnek az ellenőrzés során.

  

*A promócióban résztvevő okostelefonok:

 • Redmi Note 12 (4G)
 • Redmi Note 12 5G
 • Redmi Note 12 Pro (4G)
 • Redmi Note 12 Pro 5G
 • Redmi Note 12 Pro+ 5G
 • Redmi Note 12S

 

 A sikeres regisztrációhoz az alábbi adatokat kötelező megadni:

– Vásárló vezeték- és keresztneve

– Vásárló e-mail címe
– Vásárló telefonszáma

– Új Redmi Note 12 Sorozat okostelefon IMEI száma, amit a promócióban résztvevő partner egyikénél  vásároltak a promóció időtartama alatt.
– Az új Redmi Note 12 Sorozat okostelefon vásárlását bizonyító számla képének feltöltése

–  Elfogadja a nyilatkozatot, hogy a nyertes, aki részt vesz az eseményen, már elmúlt 18 éves.

  

A regisztrációt követően a megadott adatok (okostelefon IMEI száma, vásárlást igazoló számla másolata) ellenőrzésre kerülnek, majd amennyiben érvényesek, akkor részt vesznek a napi és a fődíj sorsoláson.

 A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciót akár a promóció időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyeremény esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a https://xiaomiofficial.hu/promociok/balaton-sound oldalon. A Vásárlók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 A Szervező és a Lebonyolító a promócióban való részvételi jogosultság ellenőrzése céljából kizárólag a regisztráló által megadott, a promócióban résztvevő partnerek egyikénél vásárolt készülék azonosító (IMEI) számát jogosult ellenőrizni.

A promócióval kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az alábbi email címen nyújtunk felvilágosítást a promóció időtartama alatt: promocio@xiaomiofficial.hu

  

 1. Érvénytelen pályázat

 A promócióban érvénytelennek minősül minden regisztráció, mely a jelen promóciós szabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 3. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

  

 1. Nyeremények és annak átvételének feltételei:

 

Napi nyeremények:

 • 14x 2db Heineken Balaton Sound 2023 előre meghatározott napra szóló napijegy

 

Fődíj:

 • 2db 4 napos Heineken Balaton Sound 2023 VIP jegy

 

A nyeremények elektronikus úton, email formájában kerülnek kiküldésre a nyertes visszaigazolása utáni következő napon.

 Amennyiben a napi nyertes által meghatározott napon már teltházas az esemény, akkor a nyertes köteles egy még nem teltházas nap kiválasztására.

 A pályázó köteles a Szervezővel és a Lebonyolítóval együttműködni, és minden kért adatot megadni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írtak szerint megtörténjen.

 A nyeremény készpénzre nem váltható, és másra nem cserélhető be. Vis major esetén a Szervező és a Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy hasonló, egyenlő értékű dologgal helyettesítse a nyereményt. A promóció a készlet erejéig érvényes.

 Az esetleges problémákat a megadott időtartamon belül a következő email címen jelezhető: promocio@xiaomiofficial.hu.

 A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a feltöltő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért.

  

 1. Nyereménnyel kapcsolatos díjfizetések:

 A jelen promócióban résztvevő nevezőket, nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség.

  

 1. Adatkezelés

 A Promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a Promóció során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott vagy elérhetővé vált adatait a Szervező és a Lebonyolító díjmentesen nyilvántartásba vegye, és a jelen Promóció lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is díjmentesen kezelje. A regisztrálók kapcsolati adatai a nyeremények átadása után törlésre kerülnek.

 

A nyeremény átvételének feltétele a feltöltő kötelező adatainak megadása, a Szervező és a Lebonyolító részére való rendelkezésére bocsátása.

 

A Szervező és a Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.

A promócióban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését. A tájékoztatást a Lebonyolító a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban vagy elektronikus úton küldi meg az érintett résztvevőnek. A résztvevő jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés postai úton kérhető a Lebonyolítótól. A résztvevő bármikor visszavonhatja a már megadott adatok hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Lebonyolító a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a résztvevőt a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti a résztvevőt. A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 munkanapon belül törlésre kerülnek a Szervező és a Lebonyolító adatbázisából, valamint a Lebonyolító rendszeréből.

 Amennyiben a regisztráló úgy véli, hogy az adatfeldolgozás ellentétben áll személyes, ill. magánéletének védelmével, vagy törvénybe ütközik, a Lebonyolítóhoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat magyarázatért. Amennyiben a regisztrálók nem értenek egyet adataik kezelésével, Lebonyolító postacímén írásban bármikor kérhetik azok törlését a nyilvántartásokból.

 A promóciós szabályzat a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

A feltöltő az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Lebonyolítóhoz fordulhat az alábbi e-mail címen: promocio@xiaomiofficial.hu , illetve postacímen: Newdoor Communications Kft. 1138 Budapest, Sólyatér utca 4/B C-904.

  

 1. Felelősség kizárása

 A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. A promócióval kapcsolatban bírósági út kizárva.

 Amennyiben a regisztráló jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező vagy a Lebonyolító kizárja a Promócióból. A Szervező, a Lebonyolító, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 Amennyiben a regisztráló a nyereményt nem veszi át a promóció időtartama alatt, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Lebonyolítótól/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

 A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

 A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a nyeremény átadása után az eseményen történt bármilyen felmerülő problémával kapcsolatban. Minden nyertes csak a  saját felelősségére vehet részt az eseményen.

 A regisztrálók a kért adatok feltöltésével a jelen promóciós szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik, és elfogadják.

  

 Budapest, 2023. június 5.