Elállásra vonatkozó információk

Elállás röviden, lépésről lépésre:

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a terméket 14 naptári napon belül vette át.

2. Ellenőrizze, hogy a terméket a Peak Advisor Kft.-től rendelte-e.

 

3. Készítse össze a terméket az összes tartozékával, kiegészítőjével együtt.

 

4. Jelezze elállási szándékát email-ben a rendelési azonosítójával együtt (nem kötelező, de gyorsítja a folyamatot). Amennyiben utánvéttel vásárolta a terméket, adjon meg bankszámlaszámot is, hogy a termék vételárát visszatéríthessük.

 

5/A Futáros visszaküldéshez csomagolja be a terméket megfelelően (célszerű az általunk használt csomagolóanyagot pl. párnás borítékot használni) és az Ön által preferált futárszolgálattal küldje vissza az alábbi címre:

 

Peak Advisor Kft.
1107 Budapest
Ceglédi út 1-3.

 

5/B Személyes átadás esetén keresse elő rendelési azonosítóját és nyitvatartási időben vigye el a terméket csomagpontunkra:

 

ILogistic Kft.
Duna Ház Üzletközpont
1095 Budapest
Boráros tér 7. Fsz.

 

Nyitvatartás:
hétfő - péntek 12:00 - 19:00
szombat 10:00 - 15:00

 

6. A csomag átadása után várja meg, míg kollégáink bevizsgálják a terméket. Amennyiben 100%-os állapotban visszavehető, az elállást elfogadjuk és a vételár visszatérítésre kerül.


Amennyiben a termék nincs megfelelő állapotban, kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot és tájékoztatják a továbbiakról.

 

 

Az elállásról részletesen:

 

A Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az Ügyfelet (Felhasználó/ Vásárló) (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

Fogyasztó
A Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan természetes személy/magánszemély, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket)

Szolgáltató:
A Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (jelen esetben a Kereskedő/Eladó, azaz a Peak Advisor Kft.).

 

Mi az az elállási jog?

 

Az elállási jog azt jelenti, hogy internetes vásárlás esetén – azaz interneten (távollevők között) megkötött szerződés esetén jogszabályi felhatalmazás (lásd: Kormányrendelet, fentebb) alapján a Fogyasztó egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet és az általa vásárolt termék visszaküldése esetén a Szolgáltatótól (a Peak Advisor Kft.-től) kérheti az általa fizetett összeg (így a termék vételára és a – amennyiben azt ő fizette –a szállítási költség) visszatérítését.

Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt a Fogyasztónak nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására illetve üzembe helyezésére.

  

Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai:

 

1. Az elállási jog

–   egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől

–   több terméknek egy (meg)rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől

–   több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/átvett tételnek vagy darabnak az átvételétől számított 14 naptári napon belül gyakorolható. A Fogyasztónak nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerződéstől.

 

2. Az elállási jogát a Fogyasztó a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

Ebbe a határidőbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem számít bele.

 

A Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak a Szolgáltató részére  e-mail útján (info@xiaomishop.hu), ügyfélszolgálati bejelentő űrlap kitöltésével vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja.

A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának.

 

3. A termék visszaküldése

Amennyiben a Fogyasztó jelezte a Szolgáltató felé elállási szándékát a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül vissza kell küldenie (postára kell adnia/át kell adnia a futárnak).

 

Személyes átadás esetén:

 • ILogistic Kft. - Csomagpont
  Duna Ház Üzletközpont
  1095 Budapest
  Boráros tér 7. Fsz. (UniCredit Bankfiókkal szemben)

 • Nyitvatartás:
  hétfő - péntek 12:00 - 19:00
  szombat 10:00 - 15:00

 

Futáros, postai beküldés esetén:

 • Peak Advisor Kft.
  1107 Budapest
  Ceglédi út 1-3.
  Fszt. 36.

Ezen a címen ügyfeleket fogadni nem tudunk!

4. A Fogyasztó által viselt költségek


A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztó viseli.

 

A Fogyasztó felel a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (azaz a termék rendeltetésszerű használatra alkalmasságának megállapításához szükséges használatot) meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, amelyet a Szolgáltató részére köteles megtéríteni.

Az elállással visszaküldött terméket a Fogyasztó a gyári állapotnak megfelelően összekészítve küldheti vissza 100%-os termékként. Amennyiben a terméket koszosan (pl. porszívót, elektromos rollert) küldi vissza, annak tisztításáért 5000 Ft költséget számolunk fel, melyet a visszatérítés összegéből vonunk le, amennyiben egyéb értékcsökkentő tényező nem áll fent (sérülés-, kopásnyom).

 

6. A Peak Advisor Kft. által viselt költségek

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül köteles visszatéríteni a Fogyasztó részére a termék vételárát és a szállítási költséget (amennyiben azt a Fogyasztó fizette) a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, kivéve, ha a Fogyasztó kifejezetten beleegyezett abba, hogy a Szolgáltató más fizetési módot alkalmazzon. Ha azonban a Fogyasztó a Szolgáltató által ajánlott legkevésbé költséges fuvarozási módtól (posta/futárszolgálat/stb.) eltérő fuvarozási módon választott, a Szolgáltató nem köteles megfizetni az ebből eredő többletköltséget (azaz a legkevésbé költséges és a Fogyasztó által választott fuvarozási mód közötti különbözetet.) A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó fizetendő összeget (termék vételára +szállítási költség), amíg a terméket a Fogyasztó vissza nem küldte/szolgáltatta vagy annak elküldését kétséget kizáróan nem igazolta.

 

7. Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi termékeket/szolgáltatásokat illetően

 

a)  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

 c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza*;

 d) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 f) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

g) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási jogát.

 

*A Fogyasztó egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem gyakorolhatja elállási jogát

 • hallójáratba illeszthető fülhallgatók,
 • elektromos fogkefék, fogkefe fejek,
 • akkumulátoros hajvágók,
 • elektromos borotvák,
 • masszázspisztolyok esetén.

 

Ezen eszközök esetén kizárólag akkor élhet elállási jogával, amennyiben a termék egyértelműen bontatlan csomagolásban, kipróbálásmentes állapotban kerül visszaküldésre.