Nyerj a Xiaomishop.hu-n!

Köszönjük a regisztrációkat! A nyereményjáték véget ért. Gratulálunk a nyerteseknek:

1. nyertes: L. Richárd

Nyereménye:

1 db Redmi Note 12 4GB + 128GB, Onyx Gray okostelefon
1 db Redmi Buds 3 Bluetooth fülhallgató, fehér
1 db Redmi Watch 2 Lite GL (Black)/BHR5436GL

2. nyertes: B. Patrik

Nyereménye:

  1 db Redmi Buds 3 Bluetooth fülhallgató, fehér
1 db Redmi Watch 2 Lite GL (Black)/BHR5436GL

3. nyertes: P. Zsolt

Nyereménye:

  1 db Redmi Buds 3 Bluetooth fülhallgató, fehér

 

A nyerteseket a megadott email címeken értesítettük!

 

Redmi Note 12 nyereményjáték
szabályzata és részvételi feltételei


KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR
VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.


1. A Játék szervezője

A Redmi Note 12 Pro nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Yamoto Magyarország Kft. (Magyarország, 2225 Üllő, Batthyány u. 6) (a továbbiakban: ”Szervező”).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Thinkeezy Kft. (székhely: 2225 Üllő, Akácfa utca 6.) (”Lebonyolító”) látja el. A Játékban használt kaparós sorsjegy modul kezelője az OptiMonk International Zrt. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.).


2. Részvételi feltételek

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, 18. életévét betöltött, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki 2023.05.26. 00:00 és 2022.06.30. 23:59 között a Játék 3. pontban írt időtartama alatt nyereményjáték felületén (a) adatai megadásával jelentkezik és (b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), és hozzájárul regisztráció során megadott – személyes adatainak (Vezetéknév, Keresztnév, email cím) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”). Továbbá, érvényesnek kizárólag az a jelentkezés számít, amelyben a megadott email fiók a sorsolás napján szerepel a Xiaomishop.hu hírlevél rendszerében.

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Yamoto Magyarország Kft., valamint a Thinkeezy Kft. dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a nyereményjáték űrlapjának kitöltése során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (vezetéknév, keresztnév, email cím). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, email fiók törlése stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok az erre készült felületen nyújtanak be. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált email címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító
résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.


3. A Játék időtartama:

A Játék 2023.05.26. 0 óra 00 perctől – 2023.06.30. 23 óra 59 percig tart.

Sorsolás: 2023.07.07. napon

Eredményhirdetés: 2023.07.07. napon a Játék regisztrációs oldalain.

Nyertesek értesítése: 2023.07.07. napon email-ben


4. A Játék menete

Nyertes Pályázatok, Nyeremények

4.1 A játékosok a Xiaomishop landing oldalán (https://www.xiaomishop.hu/redminote12nyeremeny) található popup kaparós sorsjeggyel tudnak részt venni a Játékban. A sorsjegy lekaparása és a Játékos email címének megadása után azonnali nyeremény jelenik meg a képernyőn, illetve ezzel lehetősége nyílik a főnyeremények megnyerésére is. Az érvényes Pályázat leadásához a Játékosnak mindenképp meg kell adnia az email címét.

4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 3 db nyertest sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (www.random.org). A sorsolás képernyővideóval rögzítésre kerül.

Szervező a sorsoláson 1 db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes az 5. pontban írtak szerint minősül a Nyereményre jogosultnak, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremény:


1. nyertes:

• 1 db Redmi Note 12 4GB + 128GB, Onyx Gray okostelefon (cikkszám: 3669)
• 1 db Redmi Buds 3 Bluetooth fülhallgató, fehér (cikkszám: 3231)
• 1 db Redmi Watch 2 Lite GL (Black)/BHR5436GL (cikkszám: 3233)

2. nyertes:

• 1 db Redmi Buds 3 Bluetooth fülhallgató, fehér (cikkszám: 3231)
• 1 db Redmi Watch 2 Lite GL (Black)/BHR5436GL (cikkszám: 3233)

3. nyertes:

• 1 db Redmi Buds 3 Bluetooth fülhallgató, fehér (cikkszám: 3231)

Azonnali nyeremények:

• Ingyenes szállításra jogosító kuponkód
• 5%-os végösszegi kedvezményre jogosító kuponkód
• 11%-os végösszegi kedvezményre jogosító kuponkód
• 30%-os végösszegi kedvezményre jogosító kuponkód

Az azonnali nyeremények közlése kizárólag egyszer történik meg, az adatot a Szervező nem tárolja, így pótolni sem lehet, amennyiben a Játékos bezárja a kaparós sorsjegyet.

Az azonnali nyeremények közül minden Játékos egyet kap a Pályázat leadása után, véletlenszerű sorsolással.

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően 72 órán belül a landing oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertesekkel a Lebonyolító email formájában (”Értesítés”) veszi fel a kapcsolatot és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 5 munkanapon belül
visszaigazolni email válaszban.

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges ÁFA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (név, email cím – a nyertesség esetén lévő beazonosítás céljából) kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2 Nyertesség esetén teljes nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a sorsolás eredményhirdetésére készített bejegyzésben;

7.1.3 A Játékos írásos véleményét a nyereményként kiküldött termékekről a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és 7.1.4 Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A Játékos a Játékban történő részvétellel járul hozzá az adatkezeléshez. A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait. Az adatkezelés jogalapja a Játékos kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulása. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a helyesbítés, a törlés, illetve a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
A megadott személyes adatok kezelője: Yamoto Magyarország Kft.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Thinkeezy Kft., mint adatfeldolgozó végzi.

7.3. A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a 3. pontban megjelölt Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

7.4. A végső nyeremény kézbesítését a Szervező az adatok beérkezésétől számítva 90 naptári napon belül biztosítani köteles a nyertes játékos részére.

Az azonnali nyeremények (kuponkódok) a sorsolást követően megjelennek a kijelzőn, de a Szervező ezeket nem tárolja, email-ben nem kerülnek kiküldésre, ezért utólag nem kerülnek pótlásra. A kuponkódok 2023.07.31. 23:59-ig felhasználhatók. Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan az Adatkezelőhöz fordulhat emailben az alábbi elérhetőségen: Email: marketing@xiaomishop.hu

7.5. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

• közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül; • az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
• bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése esetén.

8. Vegyes rendelkezések

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címet, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást
tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (regisztráció) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 8.6. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal, landing oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2023.05.24. 

Yamoto Magyarország Kft.
Szervező